Kvalitet i Boendet

Vi är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar egna fastigheter. Vi satsar på långsiktigt ägande och lägger största vikt vid kontinuerligt underhåll – båda utvändigt och invändigt. Fastigheterna är belägna i centrala Malmö och fastighetsbeståndet består till största delen av bostäder men vi har även kontors- och butikslokaler. 

Vår personal och ledning arbetar målmedvetet sedan 1989 med ett långsiktigt kvalitetstänkande. Som ett bevis på detta fick ägaren Tommy Ohlsson år 2003 priset som årets fastighetsägare i Sverige.

Idag äger och förvaltar vi 12 hus om totalt cirka 40.500kvm i de centrala delarna av Malmö – 354 lägenheter, 22 lokaler samt 307 garage- och parkeringsplatser.

Vår ambition som fastighetsbolag är att erbjuda våra hyresgäster attraktiva och väl underhållna bostäder. Detta förverkligar vi genom att långsiktigt äga och förvalta våra fastigheter och genom att hålla en hög servicenivå.