Vid akuta ärenden

Vid NÖDFALL efter ordinarie kontorstid och på sön- och helgdagar ber vi våra hyresgäster att ringa SOS Alarm, 040-676 92 30. Detta gäller till exempel vid en vattenläcka som måste åtgärdas direkt.

Vid brand eller allvarlig personskada ring 112.

Är det problem med hissen ring till KONE (dygnetrunt-service) 0771-50 00 00.

Alla telefonnummer finns även i trapphusen!