Tvättstuga

För alla boendes trivsel är det viktigt att hjälpas åt att hålla ordning i tvättstugorna. När du har tvättat klart ansvarar du för att tvättstugan är i rent och prydligt skick så nästkommande hyresgäst inte behöver börja sin tvätt-tid med att städa.

Skötsel av tvättstugan

Några punkter att följa efter varje tvätt-tillfälle:

  • Torka av maskinerna och torka även ur trumman 
  • Borsta ur tvättmedels- och sköljmedelsfack
  • Töm filter i torktumlaren, finns en liten borste för det
  • Sopa och torka golvet i tvättstugan och torkrummet
  • Töm filter i torkskåp och torka av golvet däri

När Ni börjar använda tvättstugan tar Ni över ansvaret för städningen. Har hyresgästen före Er inte städat kan Ni antingen själv säga till den berörda eller så meddelar Ni oss så kontaktar vi hyresgästen.

Papperskorgen är endast avsedd för ludd. Tvättmedelskartonger och sköljmedelsflaskor och annat skräp sorterar Ni hyresgäster i miljöhuset.

Saknas städmaterial kontakta fastighetsskötaren eller kontoret.

För Henrik Smithsgatan 15 kontaktar ni Hjertmers Fastighetsservice. Nummer finns i Er lägenhetspärm samt i varje trappuppgång.

Mattor får inte tvättas i våra tvättstugor då det förstör maskinerna!