Sopsortering

Snabbguide till sopsorteringen

Papper och tidningar: alla tidningar, dags-, veckopress, kataloger, reklamtryck

Förpackningar av wellpapp och kartong: matförpackningar, kartonger, papperskassar

Förpackningar av plast: flaskor, dunkar, lådor, plastfilm, påsar

Förpackningar av metall: konservburkar, tuber, aluminiumformar, kapsyler

Förpackningar av färgat glas: flaskor och burkar

Förpackningar av ofärgat glas: flaskor och burkar

Batterier: små hushållsbatterier

Lampor: lysrör, lågenergilampor och glödlampor

Matavfall: allt matavfall som blir över vid matlagning ska läggas i de bruna papperspåsarna som finnes i kretsloppsrummet. Pasta, kött, frukt, grönsaker, ost, ägg, tepåsar, kaffe inkl. filter. Se Va Syds hemsida för mer information.

Restavfall: Det som blir över när du sorterat = hushållsavfallet slängs i kärlet för restavfall

Grovsopor och el-avfall lämnas på återvinningscentralen!

 

Den hyresgäst som ställer ner sopor/möbler i källargångarna, utanför sitt förråd eller på golvet i våra miljöhus debiteras kostanden för bortforslandet av materialet.