Renovering

Innan du gör några egna renoveringar i din hyresrätt måste du alltid prata med en fastighetsskötare så att vi är överens om vad som ska åtgärdas och på vilket sätt. Om renoveringen inte är fackmannamässigt utförd riskerar du att bli ersättningsskyldig .

Önskar du få hjälp av oss med någonting i din lägenhet så går det bra att lämna önskemål. Vi gör renoveringar i mån av tid och behov. Tänk på att vissa önskade förbättringsarbeten såsom renoverade kök eller badrum resulterar i en, enligt avtal, förhöjd hyra