Hemförsäkring

Vi rekommenderar alla våra hyresgäster att ha en giltig hemförsäkring.

Du kan bli ersättningsskyldig för skador du orsakar på fastigheten, till exempel vattenskador till följd av ett trasigt akvarium eller en läckande disk- eller tvättmaskin.

Tänk på att hemförsäkringen inte innefattar stöldbegärliga föremål som förvaras i källar- och vindsförråd.