Brandsäkerhet

Rök och brand i trapphus

Brinner det i lägenheten så stäng inne elden - ta dig ut och stäng noga dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna. 

Brinner det hos en granne i trappan och trapphuset är rökfyllt så håll dörrar mot trapphus stängda och stanna i din lägenhet. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Röken är livsfarlig och dödar snabbt.

Vid brand får aldrig hissen användas!

Att förebygga brand

Brandvarnare
Som hyresgäst ansvarar du för att kontrollera att brandvarnaren fungerar. Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen. Det kanske kan bli en tradition att göra detta i samband med att adventsljusstakarna plockas fram till första advent?

Vid matlagning
Matlagning är en vanlig brandorsak.

Brinner det i en gryta/kastrull så flytta den snabbt från kokplattan. Kväv elden med ett lock. Brinnande fett eller olja får aldrig släckas med vatten!

Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken.

Levande ljus
Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Detta gäller även värmeljus.

Placera inte levande ljus intill lättantändliga material eller en fladdrande gardin.

Ha släckutrustning hemma
Vi rekommenderar att våra hyresgäster har en godkänd handbrandsläckare för hemmabruk i sin lägenhet. Bra är även att ha en brandfilt lättillgänglig (kanske i köket?!) för att snabbt kunna kväva elden om olyckan skulle vara framme.

Trapphuset är en utrymningsväg

Börjar det brinna i fastigheten så är trapphuset en utrymningsväg. Därför är det oerhört viktigt att trapphusen hålls fria från soppåsar, leksaker, cyklar och annat material. Står det saker i vägen kan det försvåra räddnings- och släckningsarbete för brandmän och annat räddningspersonal.

Trapphusen måste därför alltid hållas fritt från lösa föremål!