Att betala hyran

Att betala hyran i tid är naturligtvis mycket viktigt. Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten.

Enligt hyreslagen ska hyran betalas i förskott senast den sista vardagen före varje månadsskifte. Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista vardagen i mars.

Avisering
Hyresavierna får du hemskickade av oss kvartalsvis.

Autogiro
Önskar du ha autogiro behöver du fylla i en blankett för detta. Skicka ett mail till hagagruppen@hagagruppen.com eller ring kontoret så hjälper vi dig.