Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först få det godkänt av oss.

Vi måste även få en kopia av det andrahandskontrakt du tecknar. Andrahandskontrakt finns bland annat att ladda ner på internet. Din orsak till andrahandsuthyrningen måste meddelas oss och därefter tas beslut om du har giltiga skäl till att hyra ut i andrahand. Giltiga skäl kan vara studier och arbete på annan ort dit det inte är pendlingsavstånd eller provboende med partner.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning:

  1. Det blir du som står som hyresvärd till din andrahandshyresgäst, inte vi.
  2. Du ansvarar för att hyran betalas i tid samt att din andrahandshyresgäst sköter sig. Ditt kontrakt kan alltså sägas upp om din andrahandshyresgäst till exempel stör grannarna.
  3. Om din andrahandshyresgäst förstör någonting i lägenheten eller i övriga utrymmen i fastigheten kan du bli ersättningsskyldig.
  4. Andrahandskontraktet får inte fortlöpa tillsvidare utan måste ha ett slutdatum. (Uthyrningstid i andrahand är maximalt 1 år).
  5.  Det går aldrig att överlåta förstahandskontraktet till din andrahandshyresgäst om du säger upp dig.

Hyr du ut din lägenhet utan vårt godkännande riskerar du att bli uppsagd!